Raz Dwa Trzy jest niepubliczną placówką dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, o profilu angielsko-matematycznym. Placówka jest dotowana ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2020 (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/informacje-maluch). Opieka w Naszej placówce sprawowana jest przez dziennych opiekunów (art. 2.1 i rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), wpisanych do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat 3, w tym wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania dzieciom pierwszej pomocy.
Raz Dwa Trzy powstało przede wszystkim z miłości do dzieci i radości obserwowania ich wszechstronnego rozwoju. Zależy Nam na tym, aby dzieci otoczone były miłą, rodzinną atmosferą, pozwalającą im czuć się bezpiecznie, jak w domu.
Bardzo ważnym dla Nas założeniem jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, które staje się możliwe do zrealizowania w praktyce ze względu na kameralny charakter placówki- do Naszego żłobka uczęszcza nie więcej niż 8 dzieci.
Dbamy o rozbudzanie naturalnych talentów i mocnych stron dzieci oraz nieustannie inspirujemy do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz poznawania rzeczywistości w sposób ciekawy, swobodny i zachęcający do ciągłej eksploracji.
Język angielski i matematyka to zaraz po dzieciach największe pasje założycieli Raz Dwa Trzy.
Pasja natomiast rodzi profesjonalizm, szczególnie istotny przy nauczaniu Najmłodszych.
Jesteśmy placówką partnerską Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (http://bilingualfuture.com/system). Realizowany program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN i metodami wychowania w dwujęzyczności.
Nauka języka angielskiego odbywa się w sposób naturalny, metodą immersji językowej, polegającej na „zanurzeniu” dzieci w środowisku anglojęzycznym.
Wprowadzamy dwujęzyczność zamierzoną, za pomocą strategii „one place”, aktywizując jednocześnie wszystkie zmysły (podejście sensoryczne).
Dwujęzyczne podejście do wczesnej edukacji realizujemy zarówno podczas zajęć, posiłków, jak też różnych zabaw. Nasz personel posługuje się biegle językiem angielskim, co sprawia, że obcowanie z tym językiem jest dla dzieci naturalnym zjawiskiem.
Jesteśmy przekonani o zaletach dwujęzyczności zamierzonej, dającej wiele korzyści dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka- poprawa koncentracji, podzielności uwagi i pamięci oraz wpływ na szybszy rozwój zdolności analitycznych i empatycznych.
Matematyka, podobnie jak język angielski, staje się w sposób naturalny elementem codzienności. Polega na odkrywaniu, doświadczaniu, eksperymentowaniu poprzez inspirujące zabawy, dając możliwość każdemu dziecku we własnym tempie poznać
i zrozumieć zasady rządzące matematyką, a przez to z łatwością wejść i pokochać ten fascynujący świat.
Myślenie matematyczne dzieci rozwijamy z wykorzystaniem metody intuicyjnej (autorstwa Glenna Domana) oraz praktykując matematykę multisensoryczną, pozwalającą dotknąć, poczuć, spróbować, powąchać, zobaczyć, a nawet usłyszeć matematykę.
Biorąc pod uwagę fakt, że nauka i zabawa są ze sobą nierozerwalnie związane, w nauczaniu zarówno języka angielskiego,
jak i matematyki zabawa oraz aktywność ruchowa odgrywają dla Nas kluczową rolę.

 

Dlaczego Raz Dwa Trzy?

  • Zapewniamy ciepłą, rodzinną atmosferę, w kameralnych warunkach, dającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa
  • Organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne, w tym m in. ukierunkowane na efektywną naukę języka angielskiego
    i matematyki w sposób naturalny
  • Oferujemy dobre przygotowanie dziecka do dalszego etapu edukacji, m.in. w przedszkolu dwujęzycznym czy matematycznym
  • Gwarantujemy indywidualne podejście do dziecka
  • Stawiamy na aktywność ruchową
  • Dbamy o zbilansowaną dietę dzieci
  • Zapewniamy nowoczesne warunki lokalowe i własny plac zabaw
  • Wykonujemy regularną (raz w miesiącu) dezynfekcję wszystkich pomieszczeń placówki za pomocą ozonowania