Raz Dwa Trzy jest niepubliczną placówką dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, o profilu angielsko-matematycznym. Placówka jest dotowana ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2020. Opieka w Naszej placówce sprawowana jest w formie dziennego opiekuna (art. 2.1 i rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), wpisanego do wykazu dziennych opiekunów (nr 1603/DzO/2020), prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby pracujące w placówce posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat 3, w tym wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania dzieciom pierwszej pomocy.
Raz Dwa Trzy powstało przede wszystkim z miłości do dzieci i radości obserwowania ich wszechstronnego rozwoju. Zależy Nam na tym, aby dzieci otoczone były miłą, rodzinną atmosferą, pozwalającą im czuć się bezpiecznie, jak w domu.
Bardzo ważnym dla Nas założeniem jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, które staje się możliwe do zrealizowania w praktyce ze względu na kameralny charakter placówki- do Naszego żłobka uczęszcza nie więcej niż 8 dzieci.
Dbamy o rozbudzanie naturalnych talentów i mocnych stron dzieci oraz nieustannie inspirujemy do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz poznawania rzeczywistości w sposób ciekawy, swobodny i zachęcający do ciągłej eksploracji.
Język angielski i matematyka to zaraz po dzieciach największe pasje założycieli Raz Dwa Trzy.
Pasja natomiast rodzi profesjonalizm, który jest szczególnie istotny przy nauczaniu Najmłodszych.
Nauka języka angielskiego w Naszej placówce odbywa się  w sposób naturalny, metodą immersji językowej, polegającej na „zanurzeniu” dzieci w środowisku anglojęzycznym. Dwujęzyczne podejście do wczesnej edukacji realizujemy w trakcie wszystkich codziennych aktywności , takich jak: posiłki, zajęcia, czynności higieniczne, różne zabawy.
Wprowadzamy dwujęzyczność zamierzoną, za pomocą strategii „one place”,
z wykorzystaniem metody muzyczno-sensoryczno-ruchowej, tj. Musical Babies
Język angielski poznawany muzycznie oraz całym ciałem sprawia, że dzieci szybko się uczą,
a dodatkowo rozwijają zdolności motoryczne i rytmiczne. Sam proces uczenia odbywa się
w sposób przyjemny dla co jednocześnie rozbudza w nich motywację.
Jesteśmy przekonani o zaletach dwujęzyczności zamierzonej, dającej wiele korzyści dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka, takich jak: poprawa koncentracji, podzielności uwagi
i pamięci oraz wpływ na szybszy rozwój zdolności analitycznych i empatycznych.
Matematyka, podobnie jak język angielski, staje się w sposób naturalny elementem codzienności. Polega na odkrywaniu, doświadczaniu, eksperymentowaniu poprzez inspirujące zabawy, dając możliwość każdemu dziecku we własnym tempie poznać
i zrozumieć zasady rządzące matematyką, a przez to z łatwością pokochać ten fascynujący „świat”.
Logiczne myślenie u dzieci rozwijamy poprzez różnego rodzaju odpowiednie puzzle, układanki, klocki, a także multisensorycznie, czyli z udziałem wszystkich zmysłów.
Biorąc pod uwagę fakt, że nauka i zabawa są ze sobą nierozerwalnie związane, w nauczaniu zarówno języka angielskiego,
jak i matematyki zabawa oraz aktywność ruchowa odgrywają dla Nas kluczową rolę.

 

Dlaczego Raz Dwa Trzy?
  • Zapewniamy ciepłą, rodzinną atmosferę, w kameralnych warunkach, dającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa
  • Organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne, w tym m in. ukierunkowane na efektywną naukę języka angielskiego
    i matematyki w sposób naturalny
  • Oferujemy dobre przygotowanie dziecka do dalszego etapu edukacji, m.in. w przedszkolu dwujęzycznym czy matematycznym
  • Gwarantujemy indywidualne podejście do dziecka
  • Stawiamy na aktywność ruchową
  • Dbamy o zbilansowaną dietę dzieci
  • Zapewniamy nowoczesne warunki lokalowe i własny plac zabaw
  • Wykonujemy regularną (raz w miesiącu) dezynfekcję wszystkich pomieszczeń placówki za pomocą ozonowania