Zapewniamy:

 • kompleksową opiekę nad dziećmi,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • maksymalnie 8 osób w placówce,
 • codzienne przebywanie dziecka w środowisku anglojęzycznym,
 • ciekawe zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzone metodą dwujęzyczności zamierzonej,
 • zajęcia rozwijające zdolności logiczno-matematyczne,
 • czytanie bajek, wierszyków i rymowanek,
 • zajęcia rytmiczne, plastyczne, sensoryczne, eksperymentalne, w kącikach zainteresowań
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą,
 • niezbędne materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne,
 • kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych,
 • zdrowe posiłki, opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, owoce każdego dnia
 • wysokiej jakości, atestowane zabawki i wyposażenie placówki,
 • własny plac zabaw,
 • regularna (raz w tygodniu) dezynfekcja pomieszczeń placówki za pomocą ozonowania,
 • konsultacje i stały kontakt z Rodzicami.