Zapewniamy:
 • kompleksową opiekę nad dziećmi,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • kameralne grupy, max. do 8 osób
 • ciekawe zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone metodą dwujęzyczną,
 • wprowadzanie Dzieci w świat logicznego myślenia m.in. metodą Glenna Domana
 • zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze,
 • czytanie bajek, wierszyków i rymowanek,
 • niezbędne materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne,
 • kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych,
 • rytmikę i gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zdrowe posiłki, opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia,
 • wysokiej jakości, atestowane zabawki i wyposażenie placówki,
 • własny plac zabaw,
 • konsultacje i stały kontakt z Rodzicami,
 • dodatkowe wydarzenia m.in. imprezy okolicznościowe (np. Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Mamy/Taty/Babci/Dziadka), wizyty zaproszonych gości.