OPŁATA CAŁODNIOWA

1700 zł

miesięcznie

OPŁATA ABONAMENTOWA

1400 zł

Opieka od 7:00 do 12:00, lub od 12:00 do 17:30

KARNET 30 h

650 zł

Do wykorzystania w godzinach pracy placówki,
w ciągu jednego miesiąca

OPŁATA ZA CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE

15 zł

KAŻDE ROZPOCZĘTE 30 MIN
(Po godzinach pracy placówki)

50 zł

WPISOWE

800 zł

SOBOTA W „RAZ DWA TRZY”

30 zł/60 minut

ORGANIZACJA URODZIN
(sobota)

Cena do uzgodnienia